Bij reiskosten wegens studie rekening houden met ontvangen vergoeding

14 mei 2007

Reiskosten, die worden gemaakt voor het volgen van een studie, kunnen in aftrek worden gebracht als de totale studiekosten de geldende drempel overschrijden. Daarvoor geldt een forfaitair bedrag van ƒ 0,34 (1999). De van de werkgever ontvangen vergoeding voor die kilometers moet in mindering gebracht worden op het forfaitaire bedrag. Er is weliswaar sprake van ongelijke behandeling, maar volgens een arrest van de Hoge Raad van 1997 is daarvoor een rechtvaardiging. Dat de inspecteur in eerdere jaren de aftrek wel had toegestaan, ondanks de bij de aangifte gevoegde specificatie, waaruit de ontvangen vergoeding bleek, hield niet in, dat hij uitdrukkelijk het standpunt had ingenomen, dat hij het eens was met de zienswijze van de belastingplichtige. Hof Den Haag zag geen aanleiding een verdergaande aftrek te verlenen dan de inspecteur had toegestaan. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.