Bij overname pensioenvoorziening rekening houden met opslag voor kosten en winst

14 mei 2007

Bij de overname van een pensioen- of lijfrentevoorziening mag de waarde van de over te nemen verplichtingen worden bepaald met een opslag voor kosten en winst, zoals verzekeraars die hanteren. Dat geldt volgens de Hoge Raad ook voor de bepaling van de hoogte van een winstuitdeling. Hiervan was kennelijk sprake in een geval dat een BV van de zoon van de pensioengerechtigde de verplichting van de pensioen-BV overnam tegen betaling door de pensioen-BV van een hoger bedrag dan de waarde van de verplichting. In de betaalde prijs was begrepen een verhoging van aanspraken, die niet voortvloeide uit de destijds gesloten overeenkomsten. De bevoordeling moet worden berekend ten opzichte van zakelijk handelende partijen. Dat wil zeggen, dat als uitgangspunt geldt de prijs die in het economische verkeer moet worden betaald voor het onderbrengen van de aanspraken. Hof Amsterdam moet nu onderzoeken hoe hoog de opslag is. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.