Bij middeling kan premie-inkomen WAZ hoger zijn dan maximale heffingsgrondslag

14 mei 2007

Teruggaaf van WAZ-premie is mogelijk bij sterk wisselende inkomens in een reeks van jaren via een middelingsverzoek. De premie-inkomens van drie opeenvolgende jaren worden dan opgeteld en gedeeld door drie. Het gemiddelde premie-inkomen wordt toegerekend aan ieder van die jaren. Het premie-inkomen in verliesjaren wordt op nihil gesteld. Het premie-inkomen wordt bij een middelingsberekening niet beperkt tot de maximumheffingsgrondslag van ƒ 84.000. Op grond van dit oordeel van Hof Den Haag werd de teruggavebeschikking in stand gelaten. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.