Bij buitenlandse detachering geen premieplicht in Nederland na verhuizing naar buitenland

14 mei 2007

Een afgegeven detacheringsverklaring, op grond waarvan een werknemer onder de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving blijft vallen zolang hij in dienst van een Nederlandse werkgever in het buitenland werkzaamheden verricht, werkt niet door indien de werknemer tijdens de detachteringsperiode in het buitenland gaat wonen. Vanaf dat moment is de Nederlandse wetgeving niet meer op hem van toepassing. Het oordeel van de Hoge Raad heeft tot gevolg, dat de opgelegde aanslag premieheffing volksverzekeringen 1995 is verminderd en slechts betrekking heeft op de periode, dat de werknemer in Nederland woonde. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.