Bij inkoop maatschap ontstane schuld gaat bij bedrijfsbeeindiging naar prive

14 mei 2007

Ter financiering van de inkoop in een maatschap is een ondernemer schulden aangegaan. Voor de aflossing van die schulden heeft hij kapitaalverzekeringen gesloten. Na enkele jaren treedt hij uit de maatschap en staakt hij zijn onderneming. Tot de stakingswinst behoort ook de contante waarde van de toekomstige betalingen, die de maatschap aan hem zal doen. Er is immers niet gebleken, dat de maatschap ten tijde van de bedrijfsbeëindiging niet kredietwaardig was. De schulden gaan naar het privé-vermogen. Volgens Hof Leeuwarden zijn de schulden gekoppeld aan de door de maatschap nog te verrichten betalingen aan de ondernemer. Dat heeft tot gevolg dat de betaalde rente op de schulden slechts beperkt in aftrek kan worden gebracht, namelijk tot het bedrag van de belaste opbrengsten in een jaar. Met ingang van 1 januari 2001 is de rente in het geheel niet meer aftrekbaar, omdat zowel de vordering als de schuld in box 3 vallen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.