Bezwaarschrift tegen teveel afgedragen omzetbelasting

1 februari 2008

Een ondernemer diende op 11 maart 2002 een verzoek om teruggaaf van omzetbelasting in over het jaar 2001. De inspecteur merkte dit verzoek aan als een te laat ingediend bezwaarschrift. De inspecteur weigerde vervolgens de gevraagde teruggaaf ambtshalve te verlenen. Hof Den Bosch verklaarde het beroep tegen de uitspraak op bezwaar ongegrond en het beroep tegen het niet ambtshalve verlenen van de gevraagde teruggaaf niet-ontvankelijk. Volgens het Hof was het verzoek om teruggaaf een bezwaarschrift tegen de aangiften over de maanden januari, februari en maart 2001. Het verzoek om teruggaaf had echter betrekking op een bedrag dat op de aangifte over december 2001 ten onrechte was voldaan. Dat betekende dat het verzoek om teruggaaf een tijdig ingediend bezwaarschrift was. De inspecteur had dit bezwaar dus niet niet-ontvankelijk mogen verklaren. De Hoge Raad verleende de gevraagde teruggaaf alsnog. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.