Bezwaarschrift te laat ingediend

5 augustus 2011

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een beschikking, aanslag of tegen de voldoening van belasting op aangifte is zes weken. Een te laat ingediend bezwaarschrift kan niet ontvankelijk worden verklaard.

 

Naar aanleiding van een uitspraak van Hof Den Haag over de verschuldigdheid van overdrachtsbelasting bij de verkrijging van een monumentenpand door een particulier diende iemand een bezwaarschrift in. Dat bezwaar had betrekking op de overdrachtsbelasting die hij twee jaar eerder had betaald bij de verkrijging van een monumentenpand. De inspecteur verklaarde het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk. In hoger beroep oordeelde Hof Arnhem dat onbekendheid met de belastingwetgeving en met de geldende wettelijke termijnen geen reden is een te laat ingediend bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren. Anders dan de belanghebbende meende hoefde de inspecteur hem er niet op te wijzen dat er een procedure lopende was toen de belanghebbende de overdrachtsbelasting betaalde. Een wijziging in juridisch inzicht als gevolg van na het verstrijken van de bezwaartermijn gewezen jurisprudentie, is evenmin aanleiding om overschrijding van de bezwaartermijn te accepteren.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.