Bezwaarschrift als beroepschrift ingediend bij rechtbank

31 mei 2012

Tegen een opgelegde belastingaanslag kan bezwaar gemaakt worden. Dat geldt zowel voor voorlopige aanslagen als voor definitieve en navorderingsaanslagen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken. Een te laat ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Tegen de uitspraak op een bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

 

De Belastingdienst legde aan iemand twee navorderingsaanslagen Inkomstenbelasting op. De belastingplichtige diende geen bezwaarschrift in bij de inspecteur, maar ging in beroep bij de rechtbank. De rechtbank verklaarde de ingestelde beroepen niet-ontvankelijk omdat tegen de navorderingsaanslagen geen bezwaar was gemaakt. In hoger beroep oordeelde Hof Amsterdam dat de rechtbank het beroepschrift als bezwaarschrift tegen de navorderingsaanslagen had moeten aanmerken en moeten doorsturen naar de inspecteur.

Het hof vernietigde de beslissing van de rechtbank en droeg de inspecteur op om het bezwaar in behandeling te nemen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.