Bezwaar toch ontvankelijk ondanks termijnoverschrijding door psychische problemen

14 mei 2007

Voor het te laat indienen van een aangifte kan een boete worden opgelegd wanneer de belastingplichtige in verzuim is. Het enkele feit, dat de aangiften inkomstenbelasting, vermogensbelasting en WAZ op één formulier worden gedaan leidt er niet toe, dat dan maar een boete kan worden opgelegd. Volgens Hof Amsterdam is er tussen de aan te leveren gegevens voor de vermogensbelasting en de inkomstenbelasting voldoende verschil om twee boetes toe te staan, maar moeten die boetes wel worden gematigd door het feit, dat met hetzelfde formulier voor beide belastingen aangifte moet worden gedaan. De WAZ-boete moest vervallen, omdat er geen verzekeringsplicht was en de aanslag dus nihil bedroeg. De belastingplichtige had in het betreffende jaar in loondienst gewerkt en was dus verplicht WAO-verzekerd geweest. De inspecteur had nadat hij driemaal een aanmaning tot het doen van aangifte had verstuurd, ambtshalve aanslagen opgelegd voor de inkomstenbelasting, vermogensbelasting en de WAZ. Na het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken diende de belastingplichtige zijn aangifte in. De inspecteur merkte de aangifte aan als een bezwaarschrift en verklaarde dat niet ontvankelijk. Door psychische problemen was de belastingplichtige niet in staat geweest om tijdig bezwaar te maken. Het Hof vond, dat die problemen voldoende waren aangetoond en verklaarde hem ondanks de termijnoverschrijding ontvankelijk in zijn bezwaar. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.