Bezwaar tegen verliesbeschikking

14 september 2007

Sinds 1 januari 1995 stelt de inspecteur het verlies van een jaar vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Tot die tijd kon tegen een vastgesteld negatief inkomen geen bezwaar gemaakt worden omdat de aanslag niet lager dan op nihil kon worden vastgesteld. Pas bij de verrekening van het verlies met het inkomen van een ander jaar kon bezwaar gemaakt worden tegen de grootte van het te verrekenen verlies. Door de wijziging per 1 januari 1995 kan niet alleen tegen de verrekening van een verlies bezwaar gemaakt worden als het verlies niet al eerder bij beschikking is vastgesteld. Een bezwaar tegen een nihilaanslag wordt sinds 1995 geacht te zijn gericht tegen de beschikking waarbij het verlies is vastgesteld. In de praktijk ging er nog wel eens iets mis. De inspecteur stelde gelijktijdig met de aanslag inkomstenbelasting 1997 het door iemand geleden verlies vast bij beschikking. De betrokkene maakte bezwaar tegen de aanslag en tegen de verrekening van het verlies over 1997 met het inkomen over 1996. Het bezwaarschrift over 1997 had betrekking op het niet aanvaarden van een aftrekpost. De inspecteur wees het bezwaar af, waarna de betrokkene in beroep ging bij het Hof. Tijdens de behandeling van het bezwaar tegen de verrekening van het verlies met het inkomen over 1996 schreef de inspecteur aan de betrokkene dat deze geen belang had bij zijn beroepschrift over 1997 omdat de aanslag niet verlaagd kon worden. Daarop trok de betrokkene zijn beroepschrift in. Vervolgens stelde de betrokkene beroep in tegen de uitspraak op het bezwaarschrift tegen de beschikking tot verrekening van het verlies. Dat beroepschrift werd na afloop van de beroepstermijn ingediend, maar volgens de Hoge Raad was het beroep toch ontvankelijk, omdat de inspecteur de betrokkene met zijn brief op het verkeerde been had gezet. Hof Den Haag moet de zaak nu verder behandelen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.