Bezwaar tegen eigen aangifte omzetbelasting was te laat

20 maart 2009

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de eigen aangifte omzetbelasting over een bepaald tijdvak. Daarvoor geldt de normale bezwaartermijn van zes weken. Een na afloop van die termijn ingediend bezwaarschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat gebeurde met een ondernemer die in oktober 2004 bezwaar maakte tegen de aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal van 2003. In het bezwaar verzocht de ondernemer om teruggaaf van de omzetbelasting die drukte op de bouw van een woning. Volgens de Hoge Raad is de niet-ontvankelijkverklaring niet in strijd met de Zesde EG-richtlijn. De Zesde EG-richtlijn geeft de lidstaten de bevoegdheid om voorwaarden te verbinden aan de aftrek van voorbelasting. De betreffende bepaling verplicht de lidstaten niet om belastingplichtigen die verzuimd hebben hun recht op aftrek van voorbelasting uit te oefenen onvoorwaardelijk de mogelijkheid te bieden dit recht alsnog uit te oefenen. De bepaling mist rechtstreekse werking en dus kan een belastingplichtige zich voor de nationale rechter niet met succes op de richtlijnbepaling beroepen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.