Bezwaar te laat verzonden

2 december 2010

Een bezwaarschrift tegen een aanslag moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag zijn ingediend. Een bezwaarschrift is nog tijdig als het binnen de zesweekstermijn is verstuurd en binnen een week na het verstrijken van de termijn is ontvangen door de belastingdienst.

Een naheffingsaanslag omzetbelasting werd door de belanghebbende op 17 november 2007 ontvangen. Dat was geruime tijd na de dagtekening van de aanslag. De bezwaartermijn van zes weken ving aan op 18 november en eindigde, rekening houdend met de feestdagen, op 2 januari 2008. Op 23 december 2007 werd het bezwaarschrift vanuit Zimbabwe per koerier verstuurd. De belastingdienst ontving het bezwaarschrift pas op 10 januari 2008. Het bezwaarschrift was daardoor niet binnen een week na het einde van de zesweekstermijn en dus te laat ontvangen. Volgens Hof Amsterdam had het geen verschil gemaakt als het bezwaarschrift één dag eerder zou zijn ontvangen. De verlenging van de termijn met een week geldt alleen als een bezwaarschrift per post is verzonden en niet bij verzending per koerier.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.