Bezwaar op tijd door onjuist faxnummer

29 juni 2007

Wie bezwaar heeft tegen een aan hem opgelegde belastingaanslag kan binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaarschrift indienen bij de inspecteur. Bij verzending per post is een bezwaarschrift nog tijdig ingediend als het voor het einde van de termijn is gepost en niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. De bezwaartermijn eindigde in een voorkomend geval op 2 februari 2005. Het bezwaarschrift kwam op 4 februari 2005 bij de inspecteur binnen. Het bezwaarschrift was echter niet binnen de termijn gepost, zo bleek uit het ontbreken van een datumstempel van TPG-Post op de envelop en de verwerking door de belastingdienst op de wijze die wordt gebruikt voor post die in de brievenbus is gedeponeerd of aan de balie is afgegeven. Dat hield in dat het bezwaarschrift te laat was ingediend. Normaal is dan de niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaarschrift het gevolg. In dit geval was het anders. Op 2 februari 2005 was geprobeerd het bezwaarschrift te faxen naar een door de belastingdienst opgegeven onjuist faxnummer. Op 2 februari 2005 was indiening van een bezwaarschrift per fax nog mogelijk. Pas later werd deze mogelijkheid door de staatssecretaris (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2004) afgeschaft. Omdat de belastingdienst een fout faxnummer had gegeven was de indiener van het bezwaarschrift niet in verzuim en was het bezwaarschrift ten onrechte niet ontvankelijk verklaard. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.