Bezwaar niet altijd verzoek om uitstel van betaling

6 augustus 2010

Een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag geldt tevens als een verzoek om uitstel van betaling als duidelijk is welk bedrag van de aanslag wordt bestreden door het bezwaar. Blijkt uit het bezwaarschrift niet welk bedrag van de aanslag wordt bestreden, dan dient de aanslag volledig en tijdig betaald te worden, tenzij een afzonderlijk verzoek om uitstel van betaling is ingediend en gehonoreerd. Is er geen verzoek om uitstel van betaling gedaan, dan is de ontvanger bevoegd om bij niet betaling invorderingsmaatregelen te treffen en kosten van invordering in rekening te brengen.

De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak van Hof Den Bosch bevestigd. Het hof was van oordeel dat de belanghebbende in zijn bezwaarschrift niet had aangegeven dat het bezwaar het volledige bedrag van de opgelegde naheffingsaanslag betrof. Vanwege het feitelijke karakter van dat oordeel kan dat in cassatie niet worden bestreden, tenzij het onbegrijpelijk is. Die uitzondering deed zich niet voor. Volgens de Hoge Raad heeft het hof het ingediende bezwaarschrift terecht niet aangemerkt als een verzoek om uitstel van betaling.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.