Bezwaar niet altijd ook gericht tegen heffingsrente

14 november 2007

Tegen aanslagen en beschikkingen kan bezwaar gemaakt worden. Bij het opleggen van een aanslag kan heffingsrente worden berekend. De vraag is of een bezwaarschrift dat wordt ingediend tegen een aanslag waarbij heffingsrente is berekend, ook gericht is op het bedrag van de heffingsrente wanneer dit niet uitdrukkelijk in het bezwaarschrift is vermeld. De rechtbank Leeuwarden meende van wel omdat het bedrag van de heffingsrente op het aanslagbiljet is vermeld. Hof Leeuwarden oordeelde in hoger beroep echter anders. Volgens het Hof biedt het wettelijke stelsel van bezwaar tegen een beschikking waarbij heffingsrente is vastgesteld geen aanknopingspunt voor de opvatting dat bezwaar tegen de heffingsrente altijd besloten ligt in een bezwaar tegen de aanslag. In het bezwaarschrift tegen de aanslag maakte de belanghebbende geen melding van enig bezwaar tegen de heffingsrente. Het Hof handhaafde de beschikking inzake de heffingsrente omdat daartegen geen bezwaar en ook geen beroep was ingediend. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.