Bezwaar hoeft maar beperkt gemotiveerd te worden

5 oktober 2007

Wie het niet eens is met een aan hem opgelegde aanslag kan daartegen bezwaar maken. De wet stelt een aantal eisen aan een bezwaarschrift. Zo moet uit het bezwaarschrift blijken door wie het is ingediend en tegen welke aanslag of welk besluit het is gericht. Verder moet een bezwaarschrift de gronden van het bezwaar bevatten, met andere woorden, een motivering waarom de indiener het niet eens is met de opgelegde aanslag of het genomen besluit. Naar aanleiding van een controle door de belastingdienst bracht de inspecteur bij het vaststellen van de aanslag vennootschapsbelasting van een BV een aantal correcties aan ten opzichte van de aangifte. De inspecteur gaf in een brief gedetailleerd aan op welke onderdelen hij was afgeweken van de aangifte. De BV maakte bezwaar tegen de opgelegde aanslag, maar motiveerde het bezwaar niet. De inspecteur vroeg meerdere keren om een motivering van het bezwaarschrift, maar de BV maakte van de geboden gelegenheid geen gebruik. Er volgde een procedure tegen de uitspraak op het bezwaar, waarin Hof Arnhem oordeelde dat het ingediende bezwaarschrift niet voldeed aan de in de wet gestelde eisen omdat het niet gemotiveerd was. Het Hof vond de door de BV per fax gedane mededeling dat zij het niet eens was met de conclusies van het controlerapport te algemeen van aard om als motivering van een bezwaarschrift te kunnen dienen. Volgens de Hoge Raad was echter duidelijk dat de BV met de inspecteur van mening verschilde over de juistheid van de door hem aangebrachte correcties. Die mededeling bevatte een grond voor het maken van bezwaar tegen de aanslag. De wet stelt geen eisen stelt aan de gefundeerdheid van de motivering van een bezwaar en daarom had het Hof het bezwaarschrift ten onrechte als ongemotiveerd ter zijde geschoven. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd en zaak verwezen naar Hof Den Bosch voor verdere behandeling. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.