Bezwaar en beroep tegen voorlopige aanslag OZB

9 februari 2011

Bezwaren tegen een aanslag onroerende zaakbelasting hebben vaak betrekking op de vastgestelde WOZ-waarde van de zaak waarop de aanslag betrekking heeft. Dergelijke bezwaren moeten worden ingediend tegen de WOZ-beschikking en niet tegen de aanslag onroerende zaakbelasting.

Een gemeente legde een voorlopige aanslag onroerende zaakbelastingen op, die uitging van een "voorlopige waarde" van de onroerende zaak. De belanghebbende maakte bezwaar tegen de waardebeschikking en tegen de voorlopige aanslag, hoewel de WOZ-beschikking op dat moment nog niet was afgegeven. In verband daarmee verzocht de belanghebbende om uitstel voor het indienen van de motivering van het bezwaar. Korte tijd later volgde de definitieve aanslag. Daarna diende de belanghebbende de motivering van het bezwaarschrift in. De heffingsambtenaar verklaarde het bezwaar ongegrond voor zover het was gericht tegen de voorlopige aanslag en niet ontvankelijk voor zover het was gericht tegen de definitieve aanslag.

 

De rechtbank was van oordeel dat het beroep met betrekking tot de voorlopige aanslag niet-ontvankelijk was omdat deze al was verrekend met de definitieve aanslag. In hoger beroep oordeelde Hof Den Haag dat geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de "voorlopige waarde" die in de voorlopige aanslag was gehanteerd. De heffingsambtenaar had de nadere motivering van het bezwaarschrift tegen de voorlopige aanslag moeten aanmerken als een tijdig ingediend bezwaar tegen de definitieve aanslag en de waardebeschikking.

Volgens de Hoge Raad kan wel bezwaar en beroep worden ingesteld tegen de bij de voorlopige aanslag gehanteerde “voorlopige waarde". In dit geval leidde dat niet tot cassatie omdat het hof de uitspraak van de rechtbank in zijn geheel had vernietigd en de zaak had teruggewezen naar de rechtbank. Die laatste beslissing was volgens de Hoge Raad de juiste.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.