Bezwaar en beroep tegen loongegeven

9 augustus 2007

Voor het recht op diverse toeslagen is de hoogte van het inkomen bepalend. Als toetsingsinkomen geldt het verzamelinkomen volgens de aanslag inkomstenbelasting. Als geen aanslag wordt opgelegd, dan geldt het belastbare loon volgens de jaaropgaven als toetsingsinkomen. Tegen de jaaropgaven kan geen bezwaar worden gemaakt. Wel kan het invullen van een aangifte inkomstenbelasting leiden tot het opleggen van een aanslag. De staatssecretaris van Financiƫn vindt dat een onwenselijke omweg. Vooruitlopend op een nog in te dienen wetsvoorstel ter wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) keurt de staatssecretaris goed dat de inspecteur van een ander gegeven kan uitgaan dan wat op de jaaropgaven vermeld staat. Dat gebeurt vormvrij in gevallen waarin geen verschil van mening bestaat over het juiste loonbedrag. Als er wel een inhoudelijk geschil bestaat over de hoogte van het belastbare loon stelt de inspecteur het belastbare loon vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Deze beschikking biedt de toeslaggerechtigde de gelegenheid om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen de hoogte van het loongegeven. De goedkeuring vervalt op 1 januari 2008. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.