Bezwaar en beroep namens ontbonden vennootschap

15 juli 2011

Een rechtspersoon zoals een BV wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij op dat moment op te bestaan. Het bestuur van de rechtspersoon moet daarvan opgaaf doen aan het handelsregister als het gaat om een BV. Zodra een rechtspersoon niet meer bestaat, kunnen op naam van de rechtspersoon geen rechtshandelingen zoals het instellen van bezwaar, beroep en hoger beroep tegen belastingaanslagen, worden verricht, tenzij de rechtbank de vereffening heeft heropend.

Wordt namens een niet meer bestaande rechtspersoon bezwaar of beroep ingesteld, dan is dat niet-ontvankelijk.

 

De gemachtigde van de moedermaatschappij van een ontbonden BV ging in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank die betrekking had op een beschikking waarbij een verlies van de ontbonden BV van een bepaald jaar werd teruggewenteld naar een ander jaar. De gemachtigde meende dat de beschikking terugwenteling van verlies was gegeven toen de BV al was ontbonden en niet meer bestond. De verliesverrekening vloeit echter rechtstreeks uit de wet voort. Dat betekent dat de beschikking terugwenteling van verlies niets anders is dan het constateren dat op de BV door het terugwentelen van het verlies over een later jaar in een eerder jaar een lagere belastingschuld heeft gerust.

Omdat in dit geval geen vereffening had plaatsgevonden, en deze ook niet op verzoek van de vereffenaar was heropend, kon Hof Den Bosch niets anders doen dan het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaren.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.