Bezwaar betreft ook heffingsrente

3 december 2009

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1996 geoordeeld dat het indienen van een bezwaarschrift tegen een aanslag niet betekent dat automatisch ook bezwaar is gemaakt tegen de beschikking inzake de heffingsrente. Volgens dat arrest moest dus uitdrukkelijk in het bezwaar tegen een aanslag worden vermeld dat het ook was bedoeld tegen de beschikking heffingsrente. Dertien jaar later denkt de Hoge Raad daar anders over. Sinds 1996 is de vaste lijn in de rechtspraak ontstaan dat het bezwaar tegen een belastingaanslag als regel ook is gericht tegen de beschikking tot vaststelling van het verlies over het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Het past volgens de Hoge Raad in de lijn van deze rechtspraak om op vergelijkbare wijze rechtsbescherming te bieden aan de belastingplichtige als het gaat om een belastingaanslag en een op hetzelfde aanslagbiljet vermelde beschikking heffingsrente. Er geldt een uitzondering voor de situatie waarin de belanghebbende de bevoegdheid om de heffingsrente in het bezwaar te betrekken ondubbelzinnig heeft prijsgegeven. Ook als in eerste aanleg geen bezwaar is gemaakt tegen de beschikking heffingsrente, kan de belanghebbende in beroep of in hoger beroep alsnog de berekening van heffingsrente ter discussie stellen.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.