Bewuste benadeling Belastingdienst niet bewezen

2 maart 2012

De bestuurder van een BV werd door de Ontvanger aansprakelijk gesteld voor door de BV niet betaalde loon- en omzetbelasting. De rechtbank Breda en Hof Den Bosch verklaarden het door de bestuurder ingestelde (hoger) beroep ongegrond. Volgens het hof was het niet betalen van belasting door de BV te wijten aan kennelijk onbehoorlijk bestuur van de aansprakelijk gestelde bestuurder van de BV. Het hof bevestigde slechts de uitspraak van de rechtbank en vond een nadere motivering niet nodig. De rechtbank was van oordeel dat de Ontvanger voldoende aannemelijk had gemaakt dat de bestuurder er bewust voor had gekozen om de concurrente crediteuren van de BV wel en de Belastingdienst niet te betalen. De bestuurder had naar het oordeel van de rechtbank de Belastingdienst ten opzichte van de concurrente crediteuren structureel benadeeld. De rechtbank merkte dit aan als kennelijk onbehoorlijk bestuur. Uit de uitspraak van het hof blijkt niet dat het hof heeft onderzocht of de bestuurder wist of had moeten begrijpen dat zijn handelwijze tot gevolg zou hebben dat belasting- en premieschulden van de BV onbetaald zouden blijven. Wanneer het hof meent dat dit niet van belang is voor de vraag of sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, gaat het hof uit van een onjuiste rechtsopvatting en anders is de uitspraak onvoldoende gemotiveerd. De Hoge Raad heeft daarom de uitspraak van het hof vernietigd.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.