Bewust niet afgeloste schuld van DGA aan BV is een uitdeling van winst

14 mei 2007

Een DGA en zijn BV’s hebben met de belastingdienst een compromis gesloten. Dat heeft onder meer betrekking op de verrekening van verliezen van de vennootschappen en op de schuld van de DGA in rekening-courant. Omdat de DGA een aantal jaren geen salaris heeft genoten is de schuld sterk opgelopen. Afgesproken is in het jaar, waarin de DGA 65 wordt de schuld geheel af te lossen. In verband met de verkoop van een van de BV’s wordt nader overleg met de belastingdienst gevoerd over de verliesverrekening. De DGA veronderstelde, dat alleen de moedermaatschappij de verliezen mocht verrekenen. Na verkoop blijkt, dat ook de verkochte dochtermaatschappij haar aandeel in het verlies kan verrekenen. Op grond daarvan acht de DGA zich niet aan het compromis gebonden. De schuld aan de BV’s wordt niet afgelost. In navolging van de inspecteur is Hof Amsterdam van oordeel, dat er sprake is van een uitdeling door de BV’s aan de DGA. Kennelijk is de DGA niet van plan af te lossen, terwijl de BV’s zich daarom niet bekommeren. In de sinds het aangaan van het compromis verstreken tijd is de schuld zelfs verder opgelopen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.