Bewijslastverdeling WOZ-waarde

24 april 2009

De Hoge Raad heeft een uitspraak van Hof Den Bosch over de WOZ-waarde van een woning met bouwtechnische gebreken vernietigd. Het Hof stelde eerst vast dat de heffingsambtenaar van de gemeente niet aannemelijk wist te maken dat hij in zijn taxatie voldoende rekening had gehouden met de gebreken van de woning. Vervolgens oordeelde het Hof dat ook de woningeigenaar de door hem verdedigde waarde niet aannemelijk wist te maken. Het Hof onderbouwde dat oordeel door te veronderstellen dat in ieder geval een deel van de gebreken inmiddels zou zijn verholpen. Daarmee voldeed het Hof niet aan de verplichting om een oordeel voldoende te onderbouwen. De eigenaar had namelijk in de procedure gesteld dat alle geconstateerde gebreken nog bestonden. De heffingsambtenaar van de gemeente had die stelling niet weersproken. Daarmee stond het voortbestaan van de gebreken vast. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Arnhem.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.