Bewijslastverdeling WOZ-procedures

4 juli 2012

In het zogeheten Oostflakkee-arrest uit 2005 heeft de Hoge Raad uiteengezet hoe de bewijslastverdeling is in procedures over de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt vastgesteld door de gemeentelijke heffingsambtenaar. Op hem rust daarom de bewijslast dat de vastgestelde waarde niet te hoog is. Wanneer de heffingsambtenaar niet aan de op hem rustende bewijslast heeft voldaan, rust op de belanghebbende de bewijslast voor de door hem verdedigde (lagere) waarde. Wanneer ook de belanghebbende er niet in slaagt om de door hem verdedigde waarde aannemelijk te maken, kan de rechter zelf de waarde in goede justitie vaststellen.

 

Onder verwijzing naar dit arrest meende de rechtbank, dat nu de heffingsambtenaar de door hem vastgestelde waarde aannemelijk had gemaakt, dat zij niet meer toekwam aan een beoordeling van de door de belanghebbende overgelegde taxatierapporten. Deze visie is niet juist en berust op een verkeerde lezing van het arrest. In deze visie zou in voorkomende gevallen geen enkele aandacht worden besteed aan het standpunt en de processtukken en argumenten van de belanghebbende. Dat zou een ernstige schending van de regels van het procesrecht opleveren. Naar het oordeel van Hof Den Bosch hangt het antwoord op de vraag of de heffingsambtenaar zijn stelling aannemelijk heeft gemaakt, af van wat de belanghebbende daartegen heeft ingebracht.

Dat betekent dat een op zichzelf geloofwaardige en aannemelijke taxatie van de heffingsambtenaar niet zonder meer gevolgd moet worden. Indien tegenover deze geloofwaardige taxatie een even geloofwaardige betwisting door de belanghebbende staat, kan dat inhouden dat de heffingsambtenaar zijn stelling niet aannemelijk gemaakt heeft. Het door de belanghebbende ingebrachte taxatierapport en de eventuele andere gedingstukken moeten dus door de rechter in zijn onderzoek worden betrokken en op hun bewijskracht beoordeeld.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.