Bewijslastverdeling privégebruik auto

15 september 2011

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak voor mensen die in dienstbetrekking werken vindt sinds 1 januari 2006 plaats in de loonbelasting. Tot die tijd vond de bijtelling plaats in de inkomstenbelasting.

In een procedure over de bijtelling voor privégebruik die betrekking had op het jaar 2002 oordeelde Hof Den Bosch dat de inspecteur diende te bewijzen dat een werknemer met een auto van de zaak deze ook voor privédoeleinden mocht gebruiken. Dat oordeel is echter volgens de Hoge Raad niet juist. De inspecteur dient aannemelijk te maken dat aan een werknemer een auto ter beschikking was gesteld. Is de inspecteur daarin geslaagd, dan volgt uit de wet het vermoeden dat de auto de werknemer ook voor privédoeleinden ter beschikking staat. De werknemer kan dit vermoeden weerleggen door overtuigend te bewijzen dat hij de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 km privé heeft gebruikt. Als de werknemer daarin slaagt, geldt de bijtelling niet.

Na verwijzing stelde Hof Arnhem vast dat de inspecteur erin was geslaagd aannemelijk te maken dat aan de belanghebbende een auto ter beschikking was gesteld. Dat had tot gevolg dat de bijtelling voor privégebruik moest worden toegepast, tenzij de belanghebbende aantoonde dat met de auto op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé was gereden. De belanghebbende voerde echter niets aan waaruit zou kunnen blijken dat de auto niet of voor niet meer dan 500 kilometer privé was gebruikt. Het hof was daarom van oordeel dat de inspecteur terecht het inkomen volgens aangifte had verhoogd met de bijtelling voor privégebruik.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.