Bewijslast hoeveelheid aangevoerde mest

23 oktober 2009

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de vernietiging van een naheffingsaanslag in de verfijnde fosfaatheffing afgewezen. Het beroep was door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingesteld tegen een uitspraak van Hof Amsterdam.

De zaak had betrekking op de hoeveelheid fosfaat die zou zijn afgeleverd door een mestleverancier. De grondeigenaar had vijf afleveringsbewijzen ontvangen, waarop stond dat zij betrekking hadden op leveringen van dierlijke meststoffen op zijn adres. De grondeigenaar bestreed twee van de vijf afleveringen. Uitgaande van de door hem niet bestreden afleveringsbewijzen diende hij voor het jaar 2002 voor de fosfaatheffing en de stikstofheffing een nihilaangifte in. Op basis van de vijf afleveringsbewijzen legde de inspecteur een naheffingsaanslag in de verfijnde fosfaatheffing op.
Het hof was van oordeel dat de inspecteur niet aannemelijk had gemaakt dat de in de afleveringsbewijzen genoemde hoeveelheden mest waren geleverd. Bepalend hiervoor was dat de inspecteur erkende dat de handtekening op de bestreden afleveringsbewijzen niet overeenkwam met die van de grondeigenaar. De Hoge Raad sloot zich bij dat oordeel aan en oordeelde dat het hof de bewijslast niet verkeerd had verdeeld door de inspecteur op te dragen de bestreden levering aannemelijk te maken.
Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.