Bewijslast geen privégebruik

22 augustus 2008

Een DGA met een auto van de zaak wilde de bijtelling voor privégebruik van de auto ontlopen. Volgens de wet lag de bewijslast dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer privé werd gebruikt bij de DGA. Hof Den Bosch achtte de DGA in dat bewijs niet geslaagd. De rittenregistratie sloot op meerdere dagen niet aan voor wat betreft de opvolgende eind- en beginstanden en bevatte zeer grote afwijkingen in gereden kilometers bij vaker voorkomende ritten. Indien wordt afgeweken van de gebruikelijke route moet de gevolgde route (omrijkilometers en gemiste afslagen) worden opgenomen. De door de DGA opgestelde en ondertekende verklaring namens de BV dat privégebruik niet was toegestaan en de verklaringen van zijn echtgenote en zijn dochter over het gebruik van de auto vond het Hof onvoldoende als bewijs. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.