Bewijs voor toepassing nultarief

14 maart 2008

Een handelaar in plezierjachten leverde in 1998 twee nieuwe jachten via een ingewikkelde fiscale constructie die bedoeld is om plezierjachten door de tussenkomst van een in een andere EU-lidstaat gevestigde onderneming uiteindelijk vrij van omzetbelasting aan particuliere gebruikers over te dragen. De handelaar verwerkte deze transacties als intracommunautaire leveringen en paste daarop het nultarief toe. De in België gevestigde afnemer/tussenpersoon verwerkte de transacties als intracommunautaire verwervingen. De inspecteur legde na een boekenonderzoek bij de leverancier een naheffingsaanslag op ter correctie van het nultarief. In de procedure voor Hof Den Haag gaf de inspecteur een uiteenzetting van de wijze waarop de constructie in de praktijk werkt. De leverancier was van mening dat voor toepassing van het nultarief vervoer van de geleverde goederen naar een andere lidstaat niet nodig was wanneer de afnemer de transactie als een intracommunautaire verwerving aangaf. Het Hof wees dat standpunt af. Een ondernemer moet de toepasselijkheid van het nultarief met boeken en bescheiden kunnen aantonen. Volgens het Hof slaagde de handelaar er niet in het gevraagde bewijs te leveren. Op geen enkele wijze maakte hij aannemelijk dat de plezierjachten feitelijk zijn vervoerd naar België. De handelaar ging in cassatie tegen de uitspraak van het Hof. De Hoge Raad wees het beroep in cassatie af. De aangifte van een intracommunautaire verwerving in België betekent niet dat de toepassing van het nultarief is aangetoond. De waardering van bewijsmiddelen is aan het Hof voorbehouden. In cassatie kan een dergelijke waardering niet getoetst worden. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.