Bewijs toepassing nultarief

27 maart 2009

Bij de levering van goederen moet een ondernemer omzetbelasting in rekening brengen. Er geldt een tarief van nihil voor de levering van goederen die door of voor rekening van de verkoper worden vervoerd naar een plaats buiten de EU. Voor de toepassing van het nihiltarief is niet van belang waar de levering plaatsvindt. Ook als de levering in Nederland plaatsvindt, kan het nihiltarief worden toegepast. Onder levering wordt in dit verband verstaan de overdracht van de macht om als eigenaar over een goed te beschikken. Het tarief van nihil mag alleen worden toegepast als de ondernemer laat blijken dat aan de voorwaarden voor de toepassing van het tarief is voldaan. Aan het door de belastingplichtige in dit kader te leveren bewijs worden geen speciale eisen gesteld.

De door een jachtbouwer overgelegde bewijsstukken maakten duidelijk dat het voor een in Duitsland gevestigde opdrachtgever gebouwde jacht in direct verband met de levering voor rekening van de bouwer werd vervoerd naar Turkije. Dat betekende dat hij het nultarief terecht had toegepast.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.