Bewijs ongebruikelijkheid samenwerkingsverband

2 februari 2011

Ondernemers die voldoen aan het urencriterium hebben recht op toepassing van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek. Dat geldt ook voor ondernemers in een samenwerkingverband. Als er sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband van verbonden personen waarbinnen een van de partners hoofdzakelijk ondersteunende werkzaamheden verricht, tellen de aan ondersteunende activiteiten bestede uren niet mee voor het urencriterium. Deze beperking doet zich voelen binnen bijvoorbeeld man-vrouwmaatschappen als slechts een van beide partners beschikt over de vereiste beroepskwalificaties.

 

In een voorkomend geval oordeelde Hof Leeuwarden dat een vrouw, die werkte in een samenwerkingsverband met haar man en haar zoon, niet aannemelijk had gemaakt dat haar werkzaamheden niet hoofdzakelijk van ondersteunende aard waren en dat het samenwerkingsverband gebruikelijk was.

In cassatie voerde de vrouw aan dat het hof de bewijslast verkeerd had verdeeld. De Hoge Raad wees het beroep in cassatie af. Volgens de wetsgeschiedenis is het aan de belastingplichtige om aannemelijk te maken dat hij voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een fiscale faciliteit. Het urencriterium is een voorwaarde voor het verkrijgen van ondernemersfaciliteiten. Dat betekent dat de belastingplichtige aannemelijk moet maken dat sprake is van werkzaamheden die meetellen voor het urencriterium. Daarbij zal hij ook aannemelijk moeten maken dat zijn deelname aan een samenwerkingsverband met directe familieleden of huisgenoten niet ongebruikelijk is.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.