Bewijs onderhoud eigen woning vóór 2001

21 september 2007

Bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting 1999 stelde de inspecteur vragen over een verhoging van de hypotheekschuld in 1997. In de jaren 1997 had de inspecteur de rente die over de verhoogde schuld was betaald in aftrek gelaten zonder vragen te stellen. In antwoord op de gestelde vragen kwam de belanghebbende met nota's en betalingsbewijzen waaruit bleek dat een bedrag van ƒ 19.000 (€ 8.622) was besteed aan onderhoud of verbetering van de eigen woning. De inspecteur accepteerde daarom het restant van de hypotheekverhoging ad ƒ 31.000 (€ 14.067) niet als eigenwoningschuld. Voor het jaar 1999 had dat geen gevolgen omdat betaalde rente van andere schulden dan schulden die betrekking hadden op de eigen woning ook aftrekbaar was. Met ingang van 2001 is dat niet meer het geval. In zijn aangifte over het jaar 2001 bracht de belanghebbende het totale bedrag van de door hem betaalde rente in aftrek als betrekking hebbend op de eigen woning. De inspecteur bleef bij zijn standpunt en accepteerde het bedrag van ƒ 31.000 (€ 14.067) niet als eigenwoningschuld. Ook Hof Den Bosch was van mening dat dit bedrag geen eigenwoningschuld vormde, omdat niet was voldaan aan de in de (nieuwe) wet IB 2001 opgenomen voorwaarde dat er schriftelijke bewijsstukken waren van de besteding van de schuld aan de verbetering of het onderhoud van de eigen woning. Die in de wet opgenomen eis heeft echter geen betrekking op schulden die vóór het jaar 2001 zijn aangegaan. De belanghebbende voerde voor het Hof nog aan dat hij wel een factuur uit 1996 had die betrekking had op in dat jaar in zijn woning geplaatste kozijnen. Het factuurbedrag was ƒ 17.500. Het Hof was van oordeel dat de voorfinanciering met eigen geld tot gevolg had dat de hypotheekverhoging geen schuld ter verwerving van de eigen woning kon zijn. Dat standpunt is door de Hoge Raad al in eerdere arresten als onjuist aangemerkt. Ook de huidige uitspraak kon daarom niet in stand blijven. Hof Arnhem moet de zaak nu verder behandelen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.