Bewijs indiening beroepschrift

24 december 2009

De rechtbank Haarlem merkte een brief met dagtekening 6 november 2006, die volgens het ontvangststempel op 8 januari 2007 was ontvangen, aan als een beroepschrift. Het beroepschrift was gericht tegen een uitspraak van de inspecteur op een door de briefschrijver ingediend bezwaar tegen de hem opgelegde aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2003. Op een kopie van deze uitspraak die bij de gedingstukken zat stond een stempelafdruk met de tekst: "Ontvangen d.d. 06 nov 2006, de rechtbank sector bestuursrecht te Haarlem". De rechtbank verklaarde het beroep niet-ontvankelijk wegens overschrijding van de beroepstermijn. Het daartegen gedane verzet verklaarde de rechtbank ongegrond, omdat de kopie van het bestreden besluit niet kan dienen als bewijsstuk van de tijdige indiening van het beroepschrift. Dat oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Wel had de rechtbank moeten beoordelen of de kopie van de uitspraak op bezwaar, indien deze wel binnen de beroepstermijn bij de Rechtbank was ingediend, kon worden aangemerkt als een nog te motiveren beroepschrift. Het is mogelijk dat uit een uitspraak op bezwaar kan worden afgeleid dat de belanghebbende het daarmee niet eens was en daarover het oordeel van de rechtbank wilde vragen.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van de rechtbank vernietigd en het verzet gegrond verklaard. De rechtbank Den Haag moet nu beoordelen of het beroep ontvankelijk is. Als dat het geval is zal de zaak inhoudelijk worden behandeld. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.