Bewijs eigenwoningschuld voor 2001

25 maart 2008

De betaalde rente op een schuld die is aangegaan voor de aanschaf, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning is aftrekbaar. Omdat de rente een aftrekpost is moet degene die de aftrek claimt bewijzen dat het geleende geld is besteed aan de eigen woning. In 1983 sloot iemand een doorlopend krediet af dat werd besteed aan verbetering van zijn woning. Het saldo van de schuld was in 2001 even hoog als in 1983. Daarmee stond nog niet vast dat de schuld in 2001 geheel of gedeeltelijk was veroorzaakt door in 1983 gedane uitgaven. De belanghebbende moest dat bewijzen. De inspecteur wees erop dat het saldo in 1998 lager was geweest en dat de belanghebbende het krediet in een aantal jaren in zijn aangiften niet als eigenwoningschuld had aangemerkt. Hof Amsterdam stond aftrek van de betaalde rente desondanks toe. Het Hof vond dat de inspecteur zijn stelling dat de belanghebbende de lening in de loop der tijd had afgelost niet aannemelijk had gemaakt omdat de belanghebbende die stelling had bestreden en de inspecteur daarvoor geen bewijs had aangevoerd. Dat oordeel berust volgens de Hoge Raad op een onjuiste opvatting over de verdeling van de bewijslast of had door het Hof nader gemotiveerd moeten worden. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Den Haag. Hof Den Haag stond de renteaftrek toe. Van belang voor dat oordeel is dat pas met ingang van 1 januari 2001 de besteding van geleend geld aan de eigen woning met schriftelijke stukken bewezen moet kunnen worden. De bewaarplicht voor deze stukken is niet met terugwerkende kracht ingevoerd. Voor eerdere jaren kan het bewijs ook op andere wijze worden geleverd. Het Hof vond de verklaring van de belanghebbende dat hij de door aflossing op de lening beschikbare kredietruimte steeds had gebruikt voor verdere verbetering van de eigen woning geloofwaardig. De in eerdere jaren opgevoerde aftrek van de rente als persoonlijke verplichting was volgens de belanghebbende niet gebaseerd op een bewuste keuze. Het Hof vond ook die verklaring geloofwaardig. Dat bracht het Hof tot het oordeel dat de gehele kredietschuld in 2001 was ontstaan door de uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.