Bewijs dat aanmaning is ontvangen nodig voor berekening van kosten

10 september 2010

Wanneer een aanslag niet tijdig wordt betaald, stuurt de ontvanger van de belastingdienst een aanmaning tot betaling. Wordt dan nog niet betaald, dan volgt een dwangbevel tot betaling. Zowel bij de aanmaning als bij het dwangbevel worden kosten in rekening gebracht. De kosten van een dwangbevel zijn beduidend hoger dan de kosten van een aanmaning.

Wanneer de belastingschuldige geen aanmaning tot betaling heeft ontvangen, mogen hem geen kosten van betekening van een dwangbevel in rekening worden gebracht. Wanneer de ontvanger stelt dat hij een aanmaning heeft verstuurd en de belastingschuldige voldoende aannemelijk weet te maken dat hij de aanmaning niet heeft ontvangen, moet de ontvanger bewijzen dat de aanmaning bij de belastingschuldige terecht is gekomen.

 

In een voorkomend geval kwam de ontvanger naar het oordeel van het hof slechts met feiten en omstandigheden die te algemeen van aard waren om als bewijs te dienen voor de stelling dat de belastingschuldige de aanmaning had ontvangen of dat deze op zijn adres was aangeboden door de postbezorger. Omdat de ontvanger er niet in was geslaagd om de ontvangst van de aanmaning te bewijzen, had hij de kosten voor de betekening van het dwangbevel ten onrechte in rekening gebracht.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.