Bewijs besteding verhoging hypotheek aan eigen woning

30 november 2007

De rente van schulden die iemand is aangegaan voor de financiering van de aankoop of verbouwing van zijn eigen woning is in beginsel aftrekbaar. Er gelden uitzonderingen door de toepassing van de bijleenregeling en door het verstrijken van de 30-jaarsperiode. De enkele omstandigheid dat iemand de uitgaven voor een verbouwing of het onderhoud van zijn eigen woning eerst uit eigen middelen voldoet en daarna pas een geldlening aangaat, hoeft niet te betekenen dat de lening geen eigenwoningschuld kan zijn. Ook het niet direct besteden van geld dat is geleend voor verbetering of onderhoud van een eigen woning aan dat doel heeft niet tot gevolg dat er geen sprake is van een eigenwoningschuld, zelfs niet als de kosten van verbetering of onderhoud zijn betaald van een andere rekening dan die waarop de geldlening is gestort. Wanneer het geleende geld aan andere doelen is besteed zonder dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn gebleven is de lening niet langer een eigenwoningschuld. De inspecteur weigerde over 2001 de aftrek van rente over een deel van een hypotheekschuld omdat dit deel niet was besteed aan de eigen woning. Verhoging van de schuld had plaatsgevonden in 1997. Volgens Hof Den Haag slaagde de belanghebbende er niet in te bewijzen dat hij de hypotheekverhoging had besteed aan zijn eigen woning. Dat betrof met name het bewijs van contant en per bank of giro betaalde uitgaven. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd wegens onvoldoende motivering. De belanghebbende krijgt de gelegenheid om de besteding van het geleende bedrag aan zijn eigen woning te bewijzen. Van belang is dat de wet pas per 1 januari 2001 de eis kent dat het bewijs van hypotheekverhoging voor de eigen woning met schriftelijke bescheiden moet worden geleverd. De wetgever heeft niet met terugwerkende kracht een bewaarplicht van schriftelijke bescheiden ingevoerd. Dat betekent dat het bewijs voor een hypotheekverhoging uit eerdere jaren dan 2001 op andere wijze geleverd kan worden. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.