Bewijs besteding geleend geld aan eigen woning

19 oktober 2007

De betaalde rente op een schuld die is aangegaan voor de aanschaf, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning is aftrekbaar. Omdat de rente een aftrekpost is moet degene die de aftrek claimt bewijzen dat de lening is aangegaan voor de eigen woning. Een in 1983 gesloten doorlopend krediet werd besteed aan verbetering van iemands eigen woning. Het saldo van de schuld was in 2001 even hoog als in 1983. Daarmee stond nog niet vast dat de schuld in 2001 geheel of gedeeltelijk was veroorzaakt door in 1983 gedane uitgaven. De belanghebbende moest dat bewijzen. De inspecteur wees erop dat het saldo in 1998 lager was en dat de belanghebbende het krediet in een aantal jaren in zijn aangiften als andere schuld had aangemerkt. Hof Amsterdam stond aftrek van de betaalde rente desondanks toe. Het Hof vond dat de inspecteur zijn stelling dat de belanghebbende de lening in de loop der tijd had afgelost, niet aannemelijk had gemaakt omdat de belanghebbende die stelling had bestreden en de inspecteur daarvoor geen bewijs had aangevoerd. Dat oordeel berust volgens de Hoge Raad op een onjuiste opvatting over de verdeling van de bewijslast of had door het Hof nader gemotiveerd moeten worden. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar Hof Den Haag. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.