Bewijs besteding geldlening aan eigen woning voor 2001

21 september 2007

De Wet IB 2001 bevat de verplichting om de besteding van geleend geld aan onderhoud of verbetering van de eigen woning met schriftelijke stukken te bewijzen. Als aan die verplichting niet wordt voldaan geldt de schuld niet als eigenwoningschuld en is de daarover betaalde rende niet aftrekbaar. Deze verplichting geldt niet voor leningen die zijn aangegaan vóór 1 januari 2001, simpelweg omdat de wet IB 1964 die tot die datum gold deze verplichting niet kende. Dat neemt niet weg dat de belastingdienst in voorkomende gevallen aan een belastingplichtige kan vragen om bewijs dat hij kosten voor verbetering of onderhoud van zijn woning heeft gemaakt. Dat bewijs kan ook zonder schriftelijke stukken worden geleverd. Alleen als de renteaftrek in een eerder jaar uitdrukkelijk door de belastingdienst aan de orde is gesteld en vervolgens is geaccepteerd mag de belastingplichtige vertrouwen op een mededeling van de staatssecretaris over het karakter van een bestaande geldlening. Het enkele volgen van de aangifte in een eerder jaar kan niet het vertrouwen wekken dat de renteaftrek ook in andere jaren wordt geaccepteerd. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.