Bewaarplicht detailgegevens bestellingen

21 maart 2008

In een arrest over de administratie- en bewaarplicht van een ondernemer heeft de Hoge Raad bepaald dat de ondernemer in kwestie de detailgegevens van de in de bestelcomputers ingevoerde bestellingen moest bewaren omdat deze van belang waren voor de heffing van belasting. De procedure had betrekking op een horecaondernemer. De detailgegevens van de bestellingen werden dagelijks gewist. Slechts een totaaloverzicht werd bewaard, maar uit deze overzichten bleek slechts hoeveel de klant had betaald en niet wat er per klant was verkocht. Hof Leeuwarden was eerder van oordeel dat de ondernemer de bewaarplicht niet had geschonden door deze gegevens niet te bewaren. Volgens de inspecteur konden de ingevoerde bestellingen gewijzigd of verwijderd worden en was daarom niet zeker dat de vervaardigde totaaloverzichten per dag ook alle bestellingen en betalingen omvatten. Door het wissen van de detailgegevens ontbrak de mogelijkheid om de omzetverantwoording te verifiëren aan de hand van de goederenstroom. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.