Bevoegdheid belastingrechter bij inlichtingenverzoek

16 mei 2008

De belastingdienst wilde bij een trustkantoor een onderzoek instellen naar aanleiding van een uit het buitenland afkomstig verzoek om inlichtingen. Het trustkantoor voerde de directie over een aantal vennootschappen. De inspecteur wilde in dat kader inzicht in de volledige administratie van het trustkantoor over de jaren 2003 tot en met 2005. Het trustkantoor maakte in een brief bezwaar tegen het aangekondigde onderzoek en het ter inzage geven van de administratie. De inspecteur verklaarde het trustkantoor niet-ontvankelijk omdat het besluit van de belastingdienst om informatie te vorderen niet een voor bezwaar vatbare beschikking is. Dat besluit was gebaseerd op de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen. Hof Den Haag was van oordeel dat een dergelijk besluit geen ingevolge de belastingwet genomen besluit is. Tegen de aankondiging van een belastingambtenaar om een onderzoek in te stellen staat dus niet de mogelijkheid open om op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) een rechtsmiddel aan te wenden. Het Hof had moeten volstaan met het vernietigen van de uitspraak van de rechtbank die ten onrechte op de aankondiging van het onderzoek de AWR van toepassing achtte. Voor een verdere beslissing was geen plaats. Om die reden heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Hof vernietigd. De rechtbank moet opnieuw beslissen op het beroep tegen de beslissing van de Inspecteur op het bezwaar. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.