Betekenis van tweede arbeidsovereenkomst

29 augustus 2008

Inwoners van Nederland vallen verplicht onder de werking van de volksverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor een inwoner van Nederland die ten minste drie aaneengesloten maanden uitsluitend buiten Nederland heeft gewerkt, tenzij dat is gedaan in dienst van een Nederlandse werkgever. Een werknemer die naast de arbeidsovereenkomst met zijn Nederlandse werkgever voor werk in het buitenland, dat via zijn Nederlandse werkgever tot stand kwam, een arbeidsovereenkomst sloot met een lokale werkgever om administratieve en locale juridische redenen, meende dat hij niet verplicht verzekerd was in Nederland. Hof Leeuwarden oordeelde anders. Aan de arbeidsovereenkomst met de locale werkgever kon door geen der partijen rechten worden ontleend. De arbeidsovereenkomst met de Nederlandse werkgever was bepalend. Het enkele feit dat de werknemer in het buitenland heeft gewerkt wil niet zeggen dat deze arbeid (mede) is verricht in opdracht van een daar gevestigde werkgever. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.