Betalingskorting voorlopige aanslag is winst

8 juni 2007

Wanneer een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting wordt opgelegd in het jaar waarop de aanslag betrekking heeft mag deze in termijnen worden betaald. Betaling ineens in plaats van in termijnen geeft recht op een betalingskorting. De vraag is of een dergelijke betalingskorting onderdeel is van de winst van de vennootschap. De betaalde vennootschapsbelasting vermindert de winst niet. Een vennootschap beriep zich op deze bepaling ter onderbouwing van het standpunt dat de genoten betalingskorting van € 16.000 buiten de winst moest blijven. Alleen met het werkelijk betaalde bedrag zou rekening gehouden moeten worden. De inspecteur corrigeerde de aangifte en rekende de betalingskorting wel tot de winst. Hof Arnhem volgde het standpunt van de inspecteur. Volgens het Hof wordt de belastingaanslag door de betalingskorting niet verminderd. Dat houdt in dat het bedrag van de belastingaanslag zoals dat luidt voor de toepassing van de betalingskorting niet in mindering komt op de winst. De betalingskorting is daarmee onderdeel van de winst. De Hoge Raad onderschrijft de opvatting van het Hof. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.