Betaling uit hoofde van garantie is geen vergoeding voor prestatie

14 mei 2007

Belast met omzetbelasting zijn alle prestaties, die een ondernemer tegen vergoeding verricht. Onder prestaties valt ook de verplichting om iets niet te doen of te berusten in een situatie. Dat houdt in, dat wanneer een ondernemer een vergoeding ontvangt, die aan een prestatie is verbonden, deze vergoeding in principe belast is. Niet altijd is duidelijk, of een vergoeding tegenover een prestatie staat. Een ondernemer sloot een overeenkomst met een buitenlandse leverancier voor de levering van een partij goederen. Bij de bank regelde hij een letter of credit. Daar mee was een bankgarantie verbonden van 2% van het bedrag van de letter of credit ter dekking van de kosten van de ondernemer. Die garantie was bedoeld voor het geval de leverancier niet of te laat zou leveren. De leverancier voldeed niet aan zijn verplichtingen en de bankgarantie werd betaald. Die betaling stond los van het feit, dat de ondernemer uit kostenoverweging had besloten af te zien van gerechtelijke stappen tegen de leverancier om levering of schadevergoeding af te dwingen. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.