Betaling tegen finale kwijting van hogere schuld bevat geen rentebestanddeel

14 mei 2007

Een DGA is aansprakelijk gesteld voor een schuld van zijn inmiddels failliete BV. Die schuld betrof een levering van goederen voor een bedrag van ruim ƒ 142.000. Na een procedure, waarin de DGA is veroordeeld tot betaling van dit bedrag, vermeerderd met rente en advocaatkosten kwam het uiteindelijk wegens de financiële positie van de DGA tot een schikking voor een totaal bedrag van ƒ 150.000. Er is overeengekomen dat dit bedrag voor ƒ 17.500 bestond uit een vergoeding van de advocaatkosten. Over het restant ad ƒ 132.500 is niets overeengekomen. De DGA trok het restant als betaalde rente af in zijn aangifte inkomstenbelasting. Omdat de betaling lager is dan de oorspronkelijke schuld en er finale kwijting is verleend aan de DGA was Hof Den Bosch van oordeel, dat die betaling geen rentebestanddeel bevatte. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.