Betaling los van feestdagen valt niet onder geschenkenregeling

14 mei 2007

Een gemeente betaalt in juli aan haar werknemers een bedrag van ƒ 110 per persoon met de mededeling, dat dit een verlate belastingvrije uitkering is uit hoofde van de geschenkenregeling. De inspecteur, die bij een boekenonderzoek de betalingen heeft vastgesteld, vordert loonbelasting na over de gebruteerde uitkeringen, omdat de gemeente de belasting niet op het personeel zal verhalen. Volgens de Hoge Raad vormt de mededeling van de gemeente, dat de uitkering belastingvrij is, geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan brutering achterwege zou moeten blijven omdat verhaal van belasting niet mogelijk is. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de eigen mededelingen. De geschenkenregeling is niet van toepassing, omdat de uitkering niet vrijwillig was maar gedaan na overleg met de vakbonden en voorts niet ter gelegenheid van een feestdag was gedaan. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.