Betaling kostenvergoeding aan ouders door topsporter leidt niet tot aftrek

14 mei 2007

Een topsporter komt met zijn ouders overeen, dat hij een deel van zijn inkomsten aan hen zal betalen ter vergoeding van de kosten, die zij in het verleden hebben gemaakt voor trainingen, speciale voeding en dergelijke in het belang van zijn carriere. De topsporter is ondernemer in fiscale zin. Hij wenst deze kosten in mindering op zijn winst te brengen. Volgens Hof Leeuwarden is geen sprake van zakelijke kosten, maar van vrijwillige betalingen uit dankbaarheid. Daarom komen de betalingen niet ten laste van zijn resultaat. De betalingen zijn ook niet te rangschikken onder de buitengewone uitgaven.Daarnaast heeft een overkoepelende sportorganisatie de sporter de beschikking over een personenauto gegeven. Voor dat gebruik moet hij een bijdrage aan de organisatie betalen. De brandstof komt ook voor zijn rekening. De kosten brengt hij ten laste van de winst, onder aftrek van het privé-deel, door hem berekend op een aantal kilometers maal ƒ 0,60. Die berekening is niet juist. Het privé-deel moet berekend worden volgens de forfaitaire bijtelling, in het jaar waarover geprocedeerd werd 20% van de catalogusprijs. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.