Betaling griffierecht

14 oktober 2010

Bij het instellen van (hoger) beroep moet griffierecht betaald worden. Het niet of te laat betalen van het verschuldigde griffierecht leidt tot niet-ontvankelijkverklaring van het beroep. Hof Amsterdam zond iemand, nadat de toegestuurde nota voor het griffierecht niet was betaald, een herinnering met een nieuwe termijn voor de betaling van het griffierecht. Toen ook deze nota niet betaald werd, verklaarde het hof het hoger beroep niet ontvankelijk.

In cassatie bleek dat de belanghebbende onder vermelding van het door het hof aan de zaak gegeven kenmerk tweemaal griffierecht had overgemaakt op het rekeningnummer dat door het hof was vermeld. Van het door het hof verstrekte notanummer ontbrak bij beide betalingen een cijfer. Het hof boekte de ontvangen bedragen terug omdat het gehanteerde notanummer bij het hof onbekend was.

Volgens de Hoge Raad was het door de vermelding van het juiste procedurenummer duidelijk dat de betalingen het griffierecht voor die procedure betroffen. Gezien de rentedatum van de eerste overboeking van het griffierecht en het tijdstip van de eerste terugboeking was de betaling ruim binnen de voor de betaling van griffierecht gestelde termijn gedaan.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.