Betaling factuur via rekening-courant?

6 augustus 2007

Twee BV’s hadden ieder 50% van de aandelen in een andere BV. Een van de aandeelhouder-BV’s stuurde facturen aan de BV voor verricht management. De facturen werden gedeeltelijk door verrekening betaald. Het restant van € 22.235 werd in rekening-courant met de aandeelhouder-BV verwerkt. De btw die op de facturen in rekening was gebracht werd door de BV als voordruk verwerkt. De BV deelde vervolgens mee gezien haar financiële situatie niet te verwachten deze facturen in de nabije toekomst te kunnen voldoen. De aandeelhouder-BV stuurde in 2004 een creditfactuur voor het in rekening-courant verwerkte bedrag. De BV was in de loop van 2005 in liquidatie getreden. De inspecteur legde een naheffingsaanslag op die betrekking had op de btw over de creditfactuur. Volgens de rechtbank kon de verwerking in rekening-courant niet als betaling van de facturen gelden. Het ging om een eenzijdige handeling van de BV waarin de crediteur niet was gekend. Er waren geen afspraken gemaakt over looptijd, rente of aflossing van de schuld. De vraag op welk moment vaststond dat de belasting niet zou worden betaald en dus op aangifte voldaan had moeten worden, behoefde niet te worden behandeld. Partijen waren het erover eens dat als er geen betaling was gedaan de belasting in ieder geval twee jaar na de opeisbaarheid van de vordering verschuldigd was. Dat was in 2004. De naheffingsaanslag had betrekking op het jaar 2002, maar kon in stand blijven omdat de BV zich niet beriep op een onjuist tijdvak. Wel verminderde de inspecteur de berekende heffingsrente. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.