Betaling aan stichting i.v.m. optieverplichtingen

27 mei 2008

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2001 over de fiscale behandeling van aan werknemers verstrekte optierechten goedgekeurd dat een inkoop van eigen aandelen door een vennootschap ter dekking van deze optierechten die vóór 1 september 2001 heeft plaatsgevonden wordt aangemerkt als een inkoop ter tijdelijke belegging. Indien de aandelen zijn ingekocht vóór 22 februari 2001 mag het verschil tussen de inkoopprijs van de aandelen en de uitoefenprijs van de opties vermeerderd met het bedrag dat voortvloeit uit artikel 9, lid 3, van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 ten laste van de winst van de vennootschap worden gebracht. Een vennootschap richtte een stichting op waaraan zij haar optieverplichting ten opzichte van werknemers overdroeg tegen betaling van ƒ 5 miljoen. De stichting kocht vervolgens aandelen in de vennootschap voor ƒ 5,9 miljoen en leverde deze aandelen aan de werknemers tegen de uitoefenprijs van ƒ 100 per aandeel. Het verschil tussen de aan- en verkoopprijs werd gedekt door de vergoeding van ƒ 5 miljoen. De vennootschap wilde de aan de stichting gedane betaling ten laste van haar winst brengen. In eerste aanleg merkte Hof Amsterdam de overdracht van de optieverplichtingen aan de stichting aan als een afkoop van deze verplichtingen. In cassatie werd dat oordeel niet bestreden. De Hoge Raad oordeelde dat de goedkeuringen uit het besluit van de staatssecretaris niet golden voor de afkoop van een optieverplichting. De Hoge Raad verwees de zaak naar Hof Den Haag om te onderzoeken of de stichting fiscaal transparant was. In dat geval zouden de handelingen van de stichtingen aan de vennootschap worden toegerekend. Voor het toerekenen van handelingen van een rechtspersoon aan een andere rechtspersoon zijn bijzondere omstandigheden vereist. De vennootschap moest bewijzen dat dergelijke bijzondere omstandigheden aanwezig waren, maar slaagde daar naar het oordeel van het Hof niet in. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.