Betaald Voetbal Organisatie is onderneming

17 oktober 2008

Stichtingen en verenigingen zijn alleen vennootschapsbelastingplichtig als zij een onderneming drijven en dan nog alleen voor deze activiteiten. Andere activiteiten worden dus niet in de belastingheffing betrokken. Volgens Hof Den Bosch drijft een Betaald Voetbal Organisatie een onderneming. Er is sprake van een organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economische verkeer en daarmee van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Het Hof hield rekening met de opbrengsten van de verkopen van spelers bij de beoordeling van de subjectieve belastingplicht. De vereniging ging tegen de uitspraak van het Hof in cassatie met als argument dat zij niet streeft naar het stelselmatig behalen van overschotten. De jaarlijkse inkomsten worden aangewend voor het optimaliseren van de kwaliteit van de spelersselectie. Er zou geen redelijke winstverwachting zijn. De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie afgewezen. Het betoog dat er geen winststreven is omdat overschotten worden aangewend voor het aankopen van spelers en voor de vorming van een garantievermogen, snijdt geen hout. Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.