Bestuurderschap beëindigd

8 oktober 2010

De ontvanger kan op grond van de Invorderingswet 1990 de bestuurder van een BV aansprakelijk stellen voor belastingschulden van de BV wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur. Voor het antwoord op de vraag of iemand bestuurder is van een BV is zijn inschrijving in het handelsregister als bestuurder van deze vennootschap niet doorslaggevend.

In een langlopende procedure ging het uiteindelijk om de vraag of iemands bestuurderschap van een BV was beƫindigd door opzegging per brief, ondanks dat aan deze opzegging geen gevolg was gegeven in de zin van doorhaling in het handelsregister. De vervolgvraag was welk gevolg aan de opzegging was verbonden voor de aansprakelijkstelling.

Bij zijn aantreden had de bestuurder een volmacht gegeven aan een andere BV van de aandeelhouders om alle bestuurstaken uit te oefenen. Buiten medeweten van de formele bestuurder had de volmachthouder de BV een dochtervennootschap op laten richten, van welke dochter de moedermaatschappij bestuurder was. De formele bestuurder was daardoor indirect bestuurder van de dochtermaatschappij. De aansprakelijkheid betrof een belastingschuld van de dochtermaatschappij over de maand maart 2000.

Volgens Hof Den Bosch was de bestuurder ondanks zijn brief waarin hij aangaf niet langer bestuurder van de BV te willen zijn, toch bestuurder gebleven, omdat hij na die brief toch nog enkele werkzaamheden had verricht voor de BV en enkele bescheiden van de BV in zijn bezit had gehad en de volmacht niet had ingetrokken.

De Hoge Raad was van oordeel dat de uitspraak van het hof en de stukken van het geding tot de conclusie voerden dat de bestuurder met zijn brief van 29 februari 2000 niets anders bedoeld heeft dan met onmiddellijke ingang (per heden) ontslag te nemen als statutair bestuurder van de BV. De voormalige bestuurder was daardoor niet aansprakelijk voor de belastingschuld van de dochtermaatschappij.

Terug naar overzicht

Onze gegevens

Rijksweg 297-RD
1991AA Velserbroek
T 023 538 29 11
E aaa1@quicknet.nl
KvK 34063598

Adviesbureau voor Administratieve Automatisering

Administratiekantoor Van den Belt is voor u het juiste adres voor betaalbaar en deskundig advies. Met een team van vijf personen zijn wij een kantoor dat met u mee denkt in het belang van uw bedrijf.